Newsletter

Zapraszamy do zapisania się w naszym newsletterze. Będziesz otrzymywał najnowsze informacje z naszej strony.

AKI

Akademia Kultury Informacyjnej w Warszawie jest pionierem we wdrażaniu, badaniu i rozpowszechnianiu idei tutoringu jako metody pracy z młodymi ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Jednym z kluczowych elementów efektywnego i skutecznego działania jest rzetelne poznanie, rozpoznanie i diagnoza stanu bieżącego oraz możliwości zastosowania metody tutoringu w resocjalizacji w krajach partnerskich.

Służyć temu mają badania obecne prowadzone w Hiszpanii i Turcji. Ich głównym celem jest poznanie opinii i doświadczeń na temat metod wykorzystywanych w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Jednym z elementów są ankiety aktualnie przeprowadzane przez instytucje partnerskie. Grupą docelową są nauczyciele, edukatorzy, pedagodzy, trenerzy i terapeuci współpracujący z młodymi ludźmi.

Wyniki w ten sposób uzyskane stanowić będą bazę wiedzy oraz dadzą podstawę do dalszego optymalnego wdrażania metody tutoringu, a w praktyce do opracowania materiałów szkoleniowych dla przyszłych tutorów i młodzieży, takich jak PRZEWODNIK TUTORA.

Aktualnie pierwsza część po przetłumaczeniu została już przekazana do Turcji i Hiszpanii celem konsultacji wśród krajów partnerskich. Pozostałe są w trakcie opracowywania.

Ich zawartość merytoryczną obrazują spisy treści umieszczone poniżej;

TUTORING – 3 publikacje

 1. Metodologia przygotowania edukatorów, psychologów, terapeutów i doradców do pełnienia roli tutora. (jak kształcić?)
 2. Metodologia diagnostyczna w tutoringu oparta na zasobach. (jak diagnozować zasoby?)
 3. Metody i narzędzia w pracy tutora.

 

                                                                             Spis treści

Metodologia przygotowania edukatorów, psychologów, terapeutów i doradców do pełnienia roli tutora. (jak kształcić?)

 1. Tutoring – wprowadzenie do metody.

- Czym jest tutoring?

- Historia metody.

- Cele i opis procesu.

 1. Portret tutora – profil kompetencyjny.
 2. Wychowanek/ Podopieczny – kim jest?
 3. Tutoriale – przygotowanie i prowadzenie.

- Pierwsze spotkanie.

- Budowanie relacji Tutor – Podopieczny.

- Diagnoza.

- Przebieg.

- Zakończenie procesu.

 1. Sytuacje trudne w pracy tutora.

- Interwencje

 1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy tutora.
 2. Superwizja i zespoły tutorskie.
 3. Studium przypadku.

- przebieg procesu pracy tutorskiej

 1. Całościowy program szkoleń

 

 1. Metodologia diagnostyczna oparta na zasobach. (jak diagnozować zasoby?)
 2. Charakterystyka wieku adolescentnego.

- Psychologiczne aspekty funkcjonowania młodzieży.

- Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym.

- Młodzież wybitnie uzdolniona.

- Źródła trudności rozwojowych młodego człowieka i czynniki determinujące zachowania trudne.

- Rodzaje zaburzeń wieku adolescentnego.

 1. Teoria Zasobów.

- Czym są zasoby? Jak je rozumieć?

- Kompetencje indywidualne, społeczne, zawodowe.

 1. Diagnoza w pracy tutora.

- Rodzaj diagnozy czyli co tutor potrzebuje wiedzieć.

- Przebieg procesu diagnostycznego.

 1. Rodzaje metod diagnostycznych.

- Obserwacja.

- Wywiad.

- Kwestionariusze samoopisowe.

- Testy.

- Aspekt etyczny stosowanych metod.

 1. Bilans zasobów.

- Własna motywacja do pracy tutora.

- Diagnoza: co jest realne do zmiany a co nie.

- Jak rozpoznać i jak pracować z Podopiecznym w obszarze jego kompetencji.

 1. Studia przypadków.

- Opis procesu diagnostycznego w praktyce.

III. Metody i narzędzia w pracy tutora.

 1. Kompetencje społeczne tutora.

- Motywacja – aspekt teoretyczny.

- Techniki motywacyjne.

- Stres – aspekt teoretyczny.

- Techniki radzenia sobie ze stresem.

- Komunikacja – aspekt teoretyczny.

- Techniki skutecznej komunikacji.

- Efektywne zarządzanie czasem.

- Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

 1. Tutor jako coach.

- Czym jest coaching?

- Główne techniki coachingowe pomocne w pracy tutora.

 1. Umiejętność wyznaczania i realizacja celów.
 2. Edukacja spersonalizowana.

- Umiejętność prowadzenia dialogu personalnego.

- Techniki aktywnego słuchania.

- Zdolność pozyskiwania uwagi podczas rozmowy.

- Umiejętność usuwania barier komunikacyjnych.

 1. Esej – główna metoda pracy tutora.
 2. Techniki pracy z oporem.
 3. Techniki pracy z uczniem wybitnie zdolnym.
 4. Studium przypadku – wykorzystanie narzędzi w praktyce.
wersja pdf
Realizacja: alte.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem