Ewaluacja

Ewaluacja powinna być stałą praktyką podejmowaną w organizacji zintegrowaną z systemem zarządzania i realizacją wszystkich działań. Ewaluacja powinna dostarczać informacji, które dbać o jakość podejmowanych działań. Prowadzenie systematycznej ewaluacji działań tuto ringowych powinno umożliwiać pozyskanie użytecznych informacji oraz wykorzystanie ich w stałym ich doskonaleniu

Metody badawcze

W ramach prowadzonych ewaluacji mogą być zastosowane różne metody gromadzenia danych (ilościowe i jakościowe):

  • Badania ankietowe bezpośrednie i niebezpośrednie (telefoniczne, internetowe);
  • Wywiady indywidualne i grupowe (w tym fokusowe); 
  • Analiza dokumentów i danych zastanych;
  • Badania typu case studies.

Parametry realizacyjne dla ewaluacji

Dla każdej ewaluacji harmonogram badań powinien być budowany adekwatnie do potrzeb i zakresu badania. Można ramowo przyjąć, że minimalny czas konieczny na przeprowadzenie badań obejmować będzie 3 miesiące, przy uwzględnieniu poniższego scenariusza prac:

Etap 1 (2 tygodnie) - doprecyzowanie koncepcji badania oraz konstrukcja narzędzi badawczych;
Etap 2 (4 tygodnie) - gromadzenie danych;
Etap 3 (2 tygodnie) - analiza danych i przedstawienie wstępnej wersji raportu;
Etap 4 (2 tygodnie) - konsultacje raportu i przygotowanie wersji końcowej.
Etap 5 (2 tygodnie) - podjęcie decyzji w zakresie planu wdrażania rekomendacji i strategii realizacji działań naprawczych (jeżeli zadecydowano o ich podjęciu).

Schemat opracowywania szczegółowej koncepcji ewaluacji

KROK 1: Zdefiniowanie celów podejmowanej ewaluacji
KROK 2: Identyfikacja odbiorców ewaluacji
KROK 3: Określenie przedmiotu badania ewaluacyjnego oraz głównych problemów (obszarów, zagadnień) badawczych
KROK 4: Określenie kryteriów ewaluacji i pytań kluczowych
KROK 5: Dobór metodologii badań
KROK 6: Określenie ram czasowych ewaluacji (harmonogramu)
KROK 7: Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników

wersja pdf
tytuł newsa
Ewaluacja ex-ante

Celem ewaluacji ex-ante jest wspieranie procesu planowania działań.

Ewaluacja ex-ante ocenia na ile planowane działanie jest trafne z punktu widzenia potrzeb (użytkowników, beneficjentów, potrzeb społecznych), może również diagnozować potrzeby i oczekiwania grupy docelowej.

tytuł newsa
Ewaluacja bieżąca

Celem ewaluacji bieżącej jest wspieranie skutecznej realizacji działań. Ewaluacja ta ma charakter formatywny (kształtujący realizowana działania), podsumowywana jest okresowo.

tytuł newsa
Ewaluacja ex-post

Na zakończenie realizacji określonego okresu działania (np. roku) lub projektu może zostać przeprowadzona ewaluacja końcowa, podsumowująca całość realizacji działań oraz osiągnięte rezultaty.

Realizacja: alte.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem