Młodzież

tytuł newsa
Tutoring jako szansa na rozwój ucznia i nauczyciela

Obecność nauczyciela – tutora pozwala na indywidualny charakter pracy z wychowankiem, czas poświęcony tylko dla niego, współpracę opartą na osobistej relacji i pomocy w rozwoju. Nauczyciel – tutor przewodnik zaprasza wychowanka do rozwoju, by w konsekwencji zobaczyć dokonującą się w nim zmianę. ...

tytuł newsa
Relacja Tutor – Wychowanek

Pomaganie to proces, w którym tutor stara się być użytecznym wsparciem dla swojego podopiecz nego. Wymiary tego wsparcia mogą być różne ...

tytuł newsa
Rozwój ego według koncepcji Erika Eriksona - rozwiązanie konfliktów a proces patologizacji jednostki.

Teoria Eriksona, dotycząca rozwoju ego, dzieli rozwój tożsamości na osiem okresów, podczas któ rych jednostka ma do pokonania konkretne kryzysy psychospołeczne oraz możliwość osiągnięcia cnót podstawowych. Zostanie przybliżona charakterystyka pięciu faz – do momentu zakończenia okresu dojrzewania. Jest to pokierowane tym, że praca dotyczy rozwoju osobowości dziecięcej, natomiast trzy ostatnie okresy życia wyodrębnione przez Eriksona dotyczą człowieka dorosłego – zostaną one jedynie wymienione. ...

tytuł newsa
Dziecko nadpobudliwe, dziecko nieśmiałe

Kwestia terminologiczna:

  • Należy rozróżnić problemy z uwagą i nadpobudliwością od klinicznych zaburzeń: zaburzenia hiperkinetycznego (ICD-10) i ADHD (attention deficit hyperactivity disorder, DSM-IV); ...
Realizacja: alte.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem