Publikacje/artykuły

tytuł newsa
Ostrzeżenie: SEKTY!

Osoby odpowiedzialne za werbowanie do sekt, zazwyczaj intensyfikują swoje działania w czasie wakacji oraz innych dłuższych przerw w zorganizowanych zajęciach szkolnych. To właśnie w tych okresach obserwowana jest wzmożona aktywność osób odpowiedzialnych za werbunek do sekt oraz przeróżnych ruchów religijnych działających w Polsce.

tytuł newsa
Dzieci ulicy w religiach świata

Niezależnie od regionu geograficznego, obowiązującej kultury i religii, dziecko jest nadzieją oraz przyszłością społeczności. Stanowi gwarancję trwałości rodziny, a w dalszej perspektywie także narodu. Dlatego w zdrowej i normalnie funkcjonującej społeczności, dzieci są traktowane bardzo dobrze, a ich narodziny zawsze są radością dla wspólnoty.

tytuł newsa
Tutoring w resocjalizacji - specyfika stosowanej metody. Metodologia przygotowania tutorów i podopiecznych do wspólnej pracy

W spotkaniu Tutora z Wychowankiem, ten pierwszy jest przewodnikiem. Niezwykle istotne jest, żeby ten, który nadaje kurs – wierzył w sukces. Jak mawiał Konfucjusz: „Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia”. Jeśli Tutor nie jest zmotywowany do pracy – nie ma szans, żeby była ona efektywna oraz satysfakcjonująca dla obu stron

tytuł newsa
GODNOŚĆ CZŁOWIEKA FUNDAMENTALNĄ WARTOŚCIĄ W ŚWIETLE ETYKI PERSONALISTYCZNEJ

Człowiek współczesny coraz bardziej uświadamia sobie swoją wartość czyli godność, mimo iż różnie, ze względu na założenia filozoficzne lub przyjęty światopogląd, może ową godność interpretować. Można powiedzieć, że każdy ową godność, czyli własną wartość odczuwa i definiuje na swój sposób: „człowieczeństwo”, „natura ludzka”, „godność osobowa”, ale to, co podstawowe w tym pojęciu jest w jakiejś mierze wspólne.

tytuł newsa
Destrukcyjne działanie sekt – wyzwaniem duszpasterskim

Zjawisko sekt znane jest w historii, teologii i religioznawstwie od najdawniejszych czasów. W ciągu wieków zmieniało się ich postrzeganie oraz definiowanie. Dlatego obecnie trudno jest o jedną i pełną definicję tego zjawiska religijno-filozoficzno-socjologicznego. W tradycjach hinduistycznej i muzułmańskiej sekta jest postrzegana jako odłam, gałąź głównej drogi religijnej. Słowo sekta pochodzi od łacińskiego słowa secta oznaczającego kierunek, droga, postępowanie, stronnictwo, nauka.

tytuł newsa
Aktywizacyjny wymiar pracy

Człowiek z samej swej natury jest istotą dynamiczną. Musi zatem mieć możliwość manifestowania swojej naturalnej dynamiki we współczesnej mu rzeczywistości. Jedną z form tej dynamiki jest bez wątpienia praca. Można zatem powiedzieć, że praca sama w sobie jest elementem ciągłej aktywizacji człowieka. W tym kontekście ważnym problemem jest krótka analiza sama istota pracy ludzkiej. ...

tytuł newsa
Tutoring w resocjalizacji - zalety

Tutoring w resocjalizacji jest godny promocji i zainteresowania. Skierowany jest do osób, które z różnych przyczyn są zagubione w dzisiejszym świecie. Często patrzymy na ich wysiłek i determinację, kiedy próbują podnieść się po doznanych porażkach. Zdarza się, że jesteśmy bezradni w poszukiwaniu dobrych rozwiązań, nie wiemy jak udzielić wsparcia tym, którzy stracili poczucie własnej wartości, cechuje ich niska samoocena oraz przekonanie, że nic w życiu już nie osiągną. ...

tytuł newsa
Motywacja młodzieży do tutoriali – specyfika pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym

 „ Kiedy jednostka zdobywa dostateczną pewność siebie, by swą koncepcję własnego „ja” wydobyć z krainy cienia i wystawić na słońce, kiedy świadomie i celowo kieruje swoim zachowaniem, poprzez wartościowanie i dokonywanie wyborów z ogromnym wysiłkiem zdobywa swój ostateczny cel w życiu, którym jest pełna samorealizacja – wówczas jednostkę taką można nazwać dobrze zorganizowaną”
(Virginia Axline)  ...

tytuł newsa
Doradztwo filozoficzne w warsztacie tutora

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tutorom pracującym z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i zawodowym idei doradztwa filozoficznego oraz praktyk stosowanych w jego obrębie. Istnieje bardzo wiele aspektów łączących pracę tutora i doradcy filozoficznego. Obaj mogą i działają w podobnych kręgach społecznych, w tym również w środowisku młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i zawodowym. Mimo, że kwintesencją ich profesji jest praca w relacji jeden na jeden, równie dobrze sprawdzają się ich działania w zajęciach grupowych. Za pomocą właściwych sobie narzędzi potrafią zmotywować do długotrwałej współpracy, pokierować integralnym rozwojem młodego człowieka, trafnie rozpoznać jego potencjał i wspólnie z nim odnaleźć ścieżkę rozwoju: osobistego, społecznego lub naukowego ...

tytuł newsa
Filozofia zamiast prozaku?

W niniejszym artykule przedstawiamy:

  1. Metodę filozoficznego rozwiazywania problemów PEACE, która może być stosowana w odpowiednich zakresach zarówno przez osoby dorosłe jak i młodzież, w szczególności młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym i zawodowym. Metoda warta jest przedstawienia podczas pracy wychowawczej lub spotkania grona tutorów, jako przykładowy sposób indywidualnego radzenia sobie z trudnościami. Przejście pięciu kroków z osobą znajdująca się w sytuacji kryzysowej może być również doraźną pomocą przed wkroczeniem psychologa. Metoda PEACE nakierowana jest na poznanie i rozwiązanie indywidualnych problemów wychowanka. Jej zastosowanie daje mu szansę na pogłębione spojrzenie na zaistniałą trudną sytuację poprzez zdefiniowanie istoty problemu, uświadomienie towarzyszących mu uczuć i emocji oraz rozważenie w kontemplacji jego konsekwencji dla dalszego życia. Dbając o swój rozwój osobisty również tutor może stosować z powodzeniem metodę PEACE w ważnych dla siebie momentach życiowy i zawodowych ...
1 2
Realizacja: alte.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem