Tutoring

„Kiedy jednostka zdobywa dostateczną pewność siebie, by swą koncepcję własnego „ja” wydobyć z krainy cienia i wystawić na słońce, kiedy świadomie i celowo kieruje swoim zachowaniem, poprzez wartościowanie i dokonywanie wyborów z ogromnym wysiłkiem zdobywa swój ostateczny cel w życiu, którym jest pełna samorealizacja – wówczas jednostkę taką można nazwać dobrze zorganizowaną”

(Virginia Axline)

wersja pdf
tytuł newsa
Specyfika pracy tutora z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym

Prezentowana koncepcja pracy tutorskiej przyczynia się do realizowania celów edukacyjnych respektujących prawa jednostki, uznając godność i równość wszystkich ludzi, bez względu na to jakie błędy popełnili, bądź w jakiej trudnej sytuacji się znaleźli, z której sami nie potrafią znaleźć wyjścia.

tytuł newsa
Istota dojrzałości przewodnika

Trudności adolescentów bardzo często związane są ze środowiskiem rodzinnym, z którego się wywodzą. Poszczególne rodziny cechują niewłaściwe tendencje do odrzucania dziecka. Ten typ siły odśrodkowej determinuje skrajne wzorce procesu separacji w okresie dorastania i jest odpowiedzialny za różnego typu trudności młodych ludzi. Siły odśrodkowe powodują, że nastolatek minimalizuje wartość rodziny, zwykle na rzecz grupy rówieśniczej, dążąc do separacji w momencie, kiedy nie jest jeszcze na nią gotowy.

tytuł newsa
Spotkanie w tutoringu

Według definicji „Popularnego słownika języka polskiego PWN” spotkać się znaczy „zobaczyć się, widywać się”, zaś słowo „spotkanie” – oznacza: 1) umówione zejście się osób w określonym celu, oraz 2) rozgrywkę, zmierzenie swoich sił na wyznaczonym polu. Uczestnicy spotkań podejmują ukierunkowane interakcje, których przebieg, czas trwania, zasięg przestrzennego oddziaływania może być mierzony od strony ilościowej.

 

tytuł newsa
Diagnoza kompetencji

Aby stworzyć matrycę zasobów podopiecznego, należy najpierw rozpoznać jego potrzeby, sfery problemowe i wymagające pracy.
Należy zadać sobie kilka pytań, m.in.:
 a) Co chcemy osiągnąć?
 b) Jakie kroki podejmiemy?
 c) W jakiej kolejności?

tytuł newsa
Matryca bilansu zasobów

Młodzież, jak każdy człowiek na każdym etapie rozwoju, wyposażona jest w zasoby osobiste, na które składają się:
 a) zasoby przedmiotowe nazywane też materialnymi
 b) zasoby stanu zwane często uwarunkowaniami
 c) zasoby osobiste
 d) zasoby energetyczne 

tytuł newsa
Rozwój samoświadomości

Wraz z wiekiem stajemy się coraz bardziej świadomi siebie, t.j. własnych cech osobowości – zgodnie z tym, jaki jest plan rozwoju (Poznanie siebie, rozwijanie wglądu we własne cechy charakteru, niedoskonałości, ale także rozpoznawanie własnych mocnych stron – jest krokiem do poszerzania wiedzy o sobie - samoświadomości) człowieka.

 

tytuł newsa
Samoocena

Mechanizmem bezpośrednio odpowiedzialnym za monitorowanie i regulowanie proporcji między doświadczeniami przyjemnymi i nieprzyjemnymi jest SAMOOCENA.

tytuł newsa
Kompetencje społeczne

Umiejętność współpracy w grupie jest jedną z podstawowych zasad życia społecznego. Rzadko zdarza się, że robimy coś w pojedynkę. Pracujemy w grupach w szkole, na studiach, w pracy. Dlaczego grupa jest dla nas ważna?

tytuł newsa
Nadpobudliwość psychoruchowa

Należy rozróżnić problemy z uwagą i nadpobudliwością od klinicznych zaburzeń: zaburzenia hiperkinetycznego (ICD-10) i ADHD (attention deficit hyperactivity disorder, DSM-IV);

tytuł newsa
Zaburzenia zachowania

Podstawą oceny nieprawidłowości zachowań jest to, że nie mieszczą się one w przyjętych normach. Mówimy o nieprawidłowym zachowaniu również, kiedy jawi się ono jako nieprzystosowawcze.

Realizacja: alte.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem